Kaupankäynnin opas

Onnistunut kauppa

Jotta asunto- ja kiinteistökauppa sujuisi onnistuneesti sekä myyjän, että ostajan edut huomioon ottaen, siinä tarvitaan mukana ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä. Säästäminen väärässä paikassa voi käydä kalliiksi ja tuottaa jälkiharmeja.

Kun valitset kiinteistönvälittäjää kysy hänen kokemustaan alalta ja näyttöjä onnistuneista kaupoista.


Kauppakirjat

Myös kauppakirjojen teko vaatii erityistä tarkkuutta ja suosittelemme, että annatte sen meidän tehtäväksemme. Tarkistamme sovitut asiat, jotta myyjä sekä ostaja voivat olla turvallisin mielin tekemänsä kaupan johdosta. Hankimme myös kaikki kauppaan tarvittavat asiakirjat/ liitteet. Kun tärkeät asiakirjat tehdään kunnolla, ei synny erimielisyyksiä jälkikäteen.


Kaupanvahvistus

Lain ( maakaari ) mukaan kiinteistön luovutuksessa on oltava mukana  kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistaja tarkistaa osapuolten henkilöllisyyden ja luovutuskirjan, todistaa kaupan oikeaksi ja vahvistaa luovutuksen. Lisäksi kaupanvahvistaja tekee asetuksen vaatimat ilmoitukset viranomaisille. Kaupanvahvistajana voi toimia vain tehtävään oikeuden saanut henkilö. Toimistossamme on Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja Timo Riski timo.riski@optimiasunnot.fi puh 0400-520464. Halutessasi voit tilata hänet myös omaa kauppaasi varten, myös Turun alueen ulkopuolelle. Kaupanvahvistuksesta perittävä korvaus määräytyy kaupanvahvistaja-asetuksen mukaan.


Arviokirjat

Teemme kirjallisia arvioita asiakkaan erilaisiin käyttötarkoituksiin. Voit tarvita arviokirjaa esimerkiksi pankkia tai perunkirjaa varten. Arviokirjaa laadittaessa perehdymme arvioitavaan kohteeseen huolella ja tutustumme kohteeseen paikan päällä. Luotettava arvio on tärkeää, koska arviokirjaa käyttävät tahot haluavat olla varmoja kohteen tarkasta arvosta ja arviokirjan laatijan ammattitaidosta/ kokemuksesta.

Viranomaisohje liittyen 9.1.2016 voimaan tulleeseen muutokseen koskien lakia kuluttajanriitalautakunnasta (14§, 6-kohta) ja kuluttajansuojalakia (2:8b§): Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.